Facebook
Twitter

Apple Original แบตเตอรี่ iPhone 6S

฿600.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

Apple Original แบตเตอรี่ iPhone 6s

ข้อแนะนำในการเปลี่ยนใช้งาน

 1. การใช้งาน แบตเตอรี่ iPhone 6s ครั้งแรก ไม่จำเป็นต้องชาร์จ 6-8 ชั่วโมง เนื่องจากมีการกระตุ้นและชาร์จมาจากโรงงานแล้ว
  เพียงแค่ชาร์จให้เต็มก็พอ
 2. สามารถชาร์จไฟได้ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องรอให้แบตเตอรี่ใกล้หมด
 3. ควรหลีกเลี่ยงและระวังการใช้วัตถุโลหะสัมผัสกับขั้วแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันการลัดวงจร
 4. ควรปิดเครื่องโทรศัพท์ ก่อนนำแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องทุกครั้ง
 5. ควรใส่หน้าจอ ก่อนใส่แบตเตอรี่ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการลัดวงจรทำให้บอร์ดเสียหายได้

 

สิ่งที่จะได้รับ

 1. แบตเตอรี่ iPhone 6s
 2. กาวติดแบตเตอรี่

 

การรับประกัน

 1. ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี กรณีสุขภาพแบตเตอรี่ต่ำกว่า80% เท่านั้น
 2. จะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน
 3. เงื่อนไขการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิดปกติ,อุบัติเหตุ , ภัยธรรมชาติ , การตก หล่น ตกน้ำ , การซ่อมแซม

โปรดรระวัง ควรใส่จอก่อนใส่แบตเตอรี่ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการลัดวงจรของบอร์ด
กรณีใส่แบตเตอรี่ก่อนเพื่อทำการลองตำแหน่งในการวางแบตเตอรี่สามารถทำได้
แต่ห้ามใส่จอเด็ดขาด ควรดึงขั้วแบตออกก่อนที่จะทำการใส่จอทุกครั้ง