ปลดล็อค iCloud ผ่าน Server Online

ทำความเข้าใจก่อน

การปลดล็อค iCloud ผ่าน Server คือการปลดล็อคออนไลน์ โดยใช้เลข iMEI เพียงอย่างเดียว โดยไม่จำเป็นต้องส่งตัวเครื่องมาทำก็ได้
โดยจะมีระยะเวลาการปลดอยู่หลายแบบเช่นแบบด่วน หรือแบบช้า ราคาก็จะไม่เท่ากัน หรือบางครั้งก็จะมีเลือกเพียงแค่แบบเดียว
ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ณ ตอนนั้น ว่า Server เปิดให้บริการปลดแบบไหน

ในบางครั้งการปลด Server ก็ปิดให้บริการยาวนานหลายเดือน เพราะฉะนั้นหากมีการเปิดบริการให้ปลด
อย่ารีรอหรือตัดสินใจนาน เพราะถ้ารอบางที Server ก็อาจจะปิดไปก่อน ต้องรออีกนานเลยทีเดียว

สถานะ Server ปัจจุบัน
ปกติ 100%

Share