gratis-runtastic-heart-rate-pro-itunes-medium

วัดการเต้นของหัวใจด้วย App runtastic heart rate pro

runtastic heart rate pro

คือแอปที่ใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ที่มีความแม่นยำแทบจะเทียบเท่ากับของหมอเลยครับ
การใช้งานนั้นไม่ยาก เพียงวาง นิ้วชี้ ทับ แฟรชกับเลนส์กล้องด้านหลัง และรอจนกว่า
มันจะคำนวนเสร็จครับ