updateios8

วิธีอัพเดท iOS 8 อย่างถูกวิธี และปลอดภัย

อัพเดทแบบไหนดีระหว่าง OTA หรือ iTunes
ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนนะครับอันนี้ แต่ถ้าให้ผมเลือก ผมจะเลือกผ่าน iTunes ครับ
เพราะว่า เราสามารถ Backup ไฟล์แบบเต็ม