อุปกรณ์สำหรับเปิดหน้าจอ iPhone แบบมืออาชีพใช้ เป็นที่เปิดหน้าจอ iPhone แบบมาตรฐานสูง หรือใช้ในการซ่อมเปลี่ยนจอ iPhone