Facebook
Twitter

หน้าจอทัชสกรีน iPad 3

หน้าจอทัชสกรีน รุ่น iPad 3

฿600.00

คำอธิบาย

หน้าจอทัชสกรีน รุ่น iPad 3

เงื่อนไขการรับประกัน

  • หากทำการลอกกาวแล้วการรับประกันหมดทันที ให้เทสก่อนประกอบจริง
  • ไม่รับประกันหากทำแตกหรือร้าว
  • ทัชสกรีนรวนกดเองกดไม่ได้บางจุด แต่สภาพสมบูรณ์ตามเงื่อนไขด้านบน รับประกันเปลี่ยนใหม่ให้ทันที