Facebook
Twitter

Spudger พลาสติก

฿30.00

คำอธิบาย

สแปดเจอร์หรือสปูลเดอร์เป็นเครื่องมือที่มีปลายไขควงปากแบนกว้างที่ยื่นออกมาเป็นลิ่ม
ซึ่งใช้เพื่อแยกชิ้นส่วนพลาสติกที่พอดีกับแรงกดโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายระหว่างการแยก
ปลายแบนของ spudger มักใช้เพื่อคลายหรือคลายส่วนประกอบภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เช่นระหว่างการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือหน้าจอสัมผัสสำหรับสมาร์ทโฟน