ฝ่ายสนับสนุน สำหรับร้านมือถือ

สำหรับร้านมือถือ ที่ต้องการติดต่อสั่งซื้ออะไหล่แท้ iPhone หรือชิ้นส่วนต่างๆ บอร์ด iPhone หรืออื่นๆ
ให้ติดต่อเพียงช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้น
เนื่องจากสินค้าอะไหล่บางตัวเราไม่ได้จำหน่ายให้กับคนทั่วไปที่ไม่ใช่ร้าน

ฝ่ายสนับสนุน สำหรับร้านมือถือ 1

ไอฟิก เซอวิส

Facebook ติดต่อสำหรับร้านมือถือเท่านั้น

Share