browncony

หมอนนุ่มนิ่มจากร้าน Line Friends Pop-Up Store

ก่อนหน้านี้ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปร้าน LINE FRIENDS POP-UP STORE ที่สยามมา
ตอนแรกวาดฝันไว้ว่า คงใหญ่โต มีของมากมาย พอไปถึง อึ้งเล็กน้อย เพราะว่าร้านค่อนข้างเล็ก
ออกแนวเปิดโล่ง มีพนักงานเยอะ แต่ของน้อย และของราคาแพงพอสมควร