เงื่อนไขประกัน หน้าจอ

เงื่อนไขประกัน หน้าจอ 1

iPhone

การรับประกันหน้าจอ iPhone เมื่อลูกค้าเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ว

หน้าจอแท้

การรับประกันหน้าจอแท้ iPhone

 • รับประกัน 3 เดือน
 • หน้าจอด้านในและนอก ห้ามแตก ห้ามร้าว ห้ามมีรอย
 • ห้ามตกน้ำ
 • ห้ามแกะสติ๊กเกอร์รับประกัน
 • รับประกันตามการใช้งานปกติเท่านั้น

 

อาการหน้าจอที่มีปัญหาที่เรารับประกัน

 • ทัชรวน เช่น หน้าจอเลื่อนเองกดเอง
 • กดแล้วไม่ติด ติดแค่บางจุด

 

จอไม่มีปัญหา แต่ iC ทัชสกรีนมีปัญหา

 • อาการจะเหมือนกับด้านบน เมื่อเปลี่ยนจอแล้วก็จะพบอาการนี้เหมือนเดิม
  ต้องซ่อมที่บอร์ดครับ

หน้าจอเทียบ OEM

การรับประกันหน้าจอเทียบ OEM 

 • รับประกัน 1 เดือน
 • หน้าจอด้านในและนอก ห้ามแตก ห้ามร้าว ห้ามมีรอย
 • ห้ามตกน้ำ
 • ห้ามแกะสติ๊กเกอร์รับประกัน
 • รับประกันตามการใช้งานปกติเท่านั้น

 

อาการหน้าจอที่มีปัญหาที่เรารับประกัน

 • ทัชรวน เช่น หน้าจอเลื่อนเองกดเอง
 • กดแล้วไม่ติด ติดแค่บางจุด

 

จอไม่มีปัญหา แต่ iC ทัชสกรีนมีปัญหา

 • อาการจะเหมือนกับด้านบน เมื่อเปลี่ยนจอแล้วก็จะพบอาการนี้เหมือนเดิม
  ต้องซ่อมที่บอร์ดครับ
เงื่อนไขประกัน หน้าจอ 2

iPad

การรับประกันหน้าจอ iPad เมื่อลูกค้าเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ว

หน้าจอแท้

การรับประกันหน้าจอแท้ iPhone

 • รับประกัน 3 เดือน
 • หน้าจอด้านในและนอก ห้ามแตก ห้ามร้าว ห้ามมีรอย
 • ห้ามตกน้ำ
 • ห้ามแกะสติ๊กเกอร์รับประกัน
 • รับประกันตามการใช้งานปกติเท่านั้น

 

อาการหน้าจอที่มีปัญหาที่เรารับประกัน

 • ทัชรวน เช่น หน้าจอเลื่อนเองกดเอง
 • กดแล้วไม่ติด ติดแค่บางจุด

 

จอไม่มีปัญหา แต่ iC ทัชสกรีนมีปัญหา

 • อาการจะเหมือนกับด้านบน เมื่อเปลี่ยนจอแล้วก็จะพบอาการนี้เหมือนเดิม
  ต้องซ่อมที่บอร์ดครับ

หน้าจอเทียบ OEM

การรับประกันหน้าจอเทียบ OEM 

 • รับประกัน 1 เดือน
 • หน้าจอด้านในและนอก ห้ามแตก ห้ามร้าว ห้ามมีรอย
 • ห้ามตกน้ำ
 • ห้ามแกะสติ๊กเกอร์รับประกัน
 • รับประกันตามการใช้งานปกติเท่านั้น

 

อาการหน้าจอที่มีปัญหาที่เรารับประกัน

 • ทัชรวน เช่น หน้าจอเลื่อนเองกดเอง
 • กดแล้วไม่ติด ติดแค่บางจุด

 

จอไม่มีปัญหา แต่ iC ทัชสกรีนมีปัญหา

 • อาการจะเหมือนกับด้านบน เมื่อเปลี่ยนจอแล้วก็จะพบอาการนี้เหมือนเดิม
  ต้องซ่อมที่บอร์ดครับ

ULAP CARE

รายละเอียดสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกัน ULAP CARE

ULAP CARE ไม่ใช่บริการการรับประกันของ Apple เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการรับประกันของ Apple Care ผลิตภัณฑ์ ULAP CARE คือบริการที่ใช้ได้สำหรับร้านค้าของเราเท่านั้น โดยมีราคาที่เป็นมิตร โดยจะใช้ได้สำหรับผู้ที่เลือกใช้อะไหล่แท้เท่านั้น ไม่รองรับอะไหล่เทียบ OEM การประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะส่วนหน้าจอเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมทั้งตัวเครื่อง

ULAP CARE กำลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้

Share