fbpx

Orbitz เสนอราคาห้องพักที่แพงกว่าสำหรับผู้ใช้ Mac

จาก Mac Rumors
เว็บจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน Orbitz เปิดเผยว่า จากข้อมูลในอดีต ได้แยะผู้ใช้ระหว่าง Mac กับ PC
ได้พบว่าผู้ใช้ Mac 40% มีแนวโน้มจะจองห้องพักในโรงแรมระดับ 4-5 ดาวมากกว่าผู้ใช้ PC
หรือแม้เป็นการจองในโรงแรมเดียวกัน ผู้ใช้ Mac ก็เลือกที่จะจองห้องราคาแพงกว่าผู้ที่ใช้ PC
Orbitz เสนอราคาห้องพักที่แพงกว่าสำหรับผู้ใช้ Mac 3

จากข้อมูลข้างต้น Orbitz ได้ทำการปรับเงื่อนไขในการแสดงผลการค้นหาห้องพัก โดยนำเสนอ
ห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในกรณีที่ใช้ Mac ซึ่ง Orbitz ยืนยันว่าไม่ใช่การตั้งราคาห้องพักเป็นสองระดับ
เพราะผู้ที่ใช้ PC หรือ Mac สามารถจองห้องพักในราคาเดียวกันในโรงแรมเดียวกันได้อยู่แล้ว
แต่แตกต่างกันที่ผลการค้นหาเท่านั้น ซึ่ง Orbitz ได้ปรับการนำเสนอห้องพักให้เหมาะกับประเภทลูกค้านั่นเอง

เรื่องนี้เป็นความจริงมากกว่าความเชื่อขึ้นไปเมื่อ WSJ ได้อ้างผลสำรวจของ Forrester Research ซึ่งพบว่า
รายได้เฉลี่ยของคนที่ใช้ Mac อยู่ที่ 98,560 USD ต่อไป เมื่อเทียบกับผู้ใช้ PC อยู่ที่ 74,452 USD ต่อปี
ซึ่งยืนยันได้ว่าผู้ใช้ Mac มีความสามารถในการจับจ่ายที่สูงกว่านั่นเอง