Download Youtube ระดับ HD ง่ายนิดเดียว สำหรับ Mac

คือเมื่อก่อน ในการที่จะ Download vdo จาก Youtube นั้นเป็นอะไรที่รู้สึกเหนื่อยและยุ่งยากมาก
แต่ตอนนี้ macxdvd.com ก็ได้ทำ App สำหรับโหลด Youtube ฟรีๆขึ้นมาแล้ว ไม่ใช่แบบทดลองใช้ด้วย